Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Inactivate - metoda objektu PmAlarmItem

Popis:
Deaktivace alarm položky
Syntaxe:
Empty Inactivate([Date tTimeOff])
Parametry:
tTimeOff[nepovinné] (Date) Čas deaktivace alarmu. Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
Poznámka:
Volání metody Inactivate nad neaktivním alarmem nemá žádný účinek. Aktivní alarm se deaktivuje. Chování alarmu při deaktivaci určuje konfigurátor "Typ deaktivace".
Pokud alarm se deaktivuje bez parametrů, pak lze použít i jednodušší způsob pomocí zápisu hodnoty false do vlastnosti Active.
Metoda je synchronní, to znamená, že alarmní subsystém ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie alarmů/eventů je asynchronní, to znamená, že tato metoda předá alarmnímu subsystému požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a alarmní subsystém jej později vykoná.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAlItem = pMe.Pm("/Alarm").Item("Teplota");
oAlItem.Inactivate();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice