Update cookies preferences
Promotic

Inactivate - metoda objektu PmAlarmItem

Popis:
Deaktivace alarm položky.
Syntaxe:
Empty Inactivate([Date tTimeOff])
Parametry:
tTimeOff[nepovinné] (Date) Čas deaktivace alarmu.
Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
Poznámka:
Volání metody Inactivate nad neaktivním alarmem nemá žádný účinek. Aktivní alarm se deaktivuje. Chování alarmu při deaktivaci se určuje v konfigurátoru "Typ deaktivace".
Pokud alarm se deaktivuje bez parametrů, pak lze použít i jednodušší způsob pomocí zápisu hodnoty false do vlastnosti Active.
Metoda je synchronní, to znamená, že subsystém alarmů ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie alarmů je asynchronní, to znamená, že tato metoda předá subsystému alarmů požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a subsystém alarmů ho později vykoná.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAlItem = pMe.Pm("/Alarm").Item("Teplota");
oAlItem.Inactivate();
© MICROSYS, spol. s r.o.