Promotic

Area - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Označení oblasti alarm položky.
Oblast je určena objektem PmaAlarmGroup, který vlastní alarm položku.
Syntaxe:
String Area
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Oblast (area)" tohoto objektu.
Viz také:
- PmaAlarmGroup.Area (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
var sArea = oAlItem.Area;
© MICROSYS, spol. s r. o.