Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Area - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Označení oblasti alarm položky. Oblast je určena objektem PmaAlarmGroup, který vlastní alarm položku.
Syntaxe:
String Area
Volání:
oAlItem.Area
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Oblast (area)" tohoto objektu.
Viz také:
- PmaAlarmGroup.Area (vlastnost)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice