Update cookies preferences
Promotic

Active - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Určuje, zda alarm je aktivní nebo neaktivní.
Syntaxe:
Boolean Active
Hodnoty:
true - čtení: alarm je aktivní, zápis: aktivace alarmu
false - čtení: alarm je neaktivní, zápis: deaktivace alarmu
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Při čtení hodnoty z vlastnosti se zjišťuje okamžitý stav alarmu. Při zápisu hodnoty do vlastnosti se provede aktivace nebo deaktivace alarmu.
Zápis hodnoty true do vlastnosti je shodný s voláním metody Activate bez parametrů.
Zápis hodnoty false do vlastnosti je shodný s voláním metody Inactivate bez parametrů.
Příklad1:
Následující dva příklady ukazují stejnou činnost dvěma různými způsoby:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
oAlItem.Active = value > 80;
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
if (value > 80)
{
oAlItem.Activate();
}
else
{
oAlItem.Inactivate();
}
© MICROSYS, spol. s r.o.