Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeAck - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Čas kvitace.
Syntaxe:
Date TimeAck
Volání:
oAlItem.TimeAck
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice