Promotic

TimeAck - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Čas kvitace.
Syntaxe:
Date TimeAck
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
- PmAlarmItem.TimeOn (vlastnost)
- PmAlarmItem.TimeOff (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
var timeAck = oAlItem.TimeAck;
© MICROSYS, spol. s r.o.