Promotic

Source - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Označení zdroje alarm položky.
Syntaxe:
String Source
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Zdroj (source)" tohoto objektu.
 
Pokud alarm položka je aktivní, pak lze hodnotu kdykoliv změnit zápisem do této vlastnosti. Změněná hodnota bude automaticky zapsána na disk do historie při zániku nebo kvitaci alarmu a také při ukončení aplikace.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb. Makro výraz $.text lze použít jak při konfiguraci ve vývojovém prostředí, tak ve spuštěné aplikaci zápisem do této vlastnosti. Tím je umožněna lokalizace textů alarm položek. V této vlastnosti i na disku v alarm historii je uložen vlastní makro výraz (nikoliv výsledek vyhodnoceného makro výrazu). Pak se lze i později v aplikaci při prohlížení stavů alarmů/historie alarmů/eventů přepínat do různých jazyků a text alarmu bude zobrazen vždy v příslušném jazyce.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
var sSource = oAlItem.Source;
© MICROSYS, spol. s r. o.