Update cookies preferences
Promotic

Activate - metoda objektu PmAlarmItem

Popis:
Aktivace alarm položky.
Syntaxe:
Empty Activate([String sComment], [Date tTimeOn])
Parametry:
sComment[nepovinné] (String) Textový komentář, který se uloží do dat společně s aktivovanou alarm položkou (povolí se v kartě "Uložení").
tTimeOn[nepovinné] (Date) Čas aktivace alarmu.
Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
Poznámka:
Volání metody Activate nad aktivním alarmem nemá žádný účinek. Neaktivní alarm se aktivuje. Chování alarmu při aktivaci se určuje v konfigurátoru "Typ deaktivace". Pokud alarm se aktivuje bez parametrů, pak lze použít i jednodušší způsob pomocí zápisu hodnoty true do vlastnosti Active.
Metoda je synchronní, to znamená, že subsystém alarmů ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie alarmů je asynchronní, to znamená, že tato metoda předá subsystému alarmů požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a subsystém alarmů ho později vykoná.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
oAlItem.Activate("max");
© MICROSYS, spol. s r.o.