Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Activate - metoda objektu PmAlarmItem

Popis:
Aktivace alarm položky.
Syntaxe:
Empty Activate([String sComment], [Date tTimeOn])
Parametry:
sComment[nepovinné] (String) Textový komentář, který se uloží do dat společně s aktivovanou alarm položkou (povoluje se v kartě "Uložení").
tTimeOn[nepovinné] (Date) Čas aktivace alarmu. Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
Poznámka:
Volání metody Activate nad aktivním alarmem nemá žádný účinek. Neaktivní alarm se aktivuje. Chování alarmu při aktivaci určuje konfigurátor "Typ deaktivace". Pokud alarm se aktivuje bez parametrů, pak lze použít i jednodušší způsob pomocí zápisu hodnoty true do vlastnosti Active.
Metoda je synchronní, to znamená, že alarmní subsystém ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie alarmů/eventů je asynchronní, to znamená, že tato metoda předá alarmnímu subsystému požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a alarmní subsystém jej později vykoná.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
oAlItem.Activate("max");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice