Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Uložení - záložka objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Nastavení způsobu ukládání dat vznikajících za běhu aplikace v lokální alarm skupině. V případě vzdálené skupiny (klient) (viz konfigurátor "Vzdálená skupina (klient)"), nastavení způsobu získávaní dat pro prohlížeč historie případně i stavu.
Konfigurační položky:
Lokalizované textyZpůsob uložení lokalizovaného textu na disk:
Ponechat v multijazyčné podobě s $.text - Částečně vyhodnocený lokalizovaný text uložit v multijazyčné podobě s makro výrazem $.text. Při uložení tedy dojde k částečnému vyhodnocení makro výrazu s výjímkou $.text. Vyhodnotí se zejména parametry $.par. Při vyčtení dat (prohlížeč historie alarmů, metoda GetHistoryData) dojde k opětovnému vyhodnocení makro výrazu pro požadovaný jazyk.
Vyhodnotit a uložit v jednom určeném jazyce - Úplně vyhodnocený lokalizovaný text uložit v jednom určeném jazyce. Při uložení tedy dojde k úplnému vyhodnocení makro výrazu ($.text). Při vyčtení dat (prohlížeč historie alarmů, metoda GetHistoryData) už nedochází k opětovnému vyhodnocení makro výrazu pro požadovaný jazyk.
JazykUrčený jazyk, ve kterém budou lokalizované texty úplně vyhodnoceny a následně uloženy.
Typ uloženíTyp uložení historie změn stavů alarm položek na disk nebo způsob napojení na vzdálenou alarm skupinu.
Neukládat - Historie změn stavů alarm položek se neukládá na disk. Používá se lokálně k implementaci alarmní skupiny, u které je důležitý pouze okamžitý stav alarm položek a není důležitá historie změn stavů alarm položek.
Textový soubor (*.al) - Historie změn stavů alarm položek se ukládá na disk v podobě textového souboru (*.al). Používá se lokálně k implementaci alarmní skupiny, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm položek, tak i historie změn stavů alarm položek.
dBASE III soubor (*.dbf) - Historie změn stavů alarm položek se ukládá na disk v podobě dBASE III souboru (*.dbf). Používá se lokálně k implementaci alarmní skupiny, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm položek, tak i historie změn stavů alarm položek.
MS SQL databáze - Historie změn stavů alarm položek se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky. Používá se lokálně k implementaci alarmní skupiny, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm položek, tak i historie změn stavů alarm položek.
Oracle databáze - Historie změn stavů alarm položek se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky. Používá se lokálně k implementaci alarmní skupiny, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm položek, tak i historie změn stavů alarm položek.
MySQL databáze - Historie změn stavů alarm položek se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky. Používá se lokálně k implementaci alarmní skupiny, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm položek, tak i historie změn stavů alarm položek.
PostgreSQL databáze - Historie změn stavů alarm položek se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky. Používá se lokálně k implementaci alarmní skupiny, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm položek, tak i historie změn stavů alarm položek.
FireBird databáze - Historie změn stavů alarm položek se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky. Používá se lokálně k implementaci alarmní skupiny, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm položek, tak i historie změn stavů alarm položek.
Vzdálené napojení přes WEB - Slouží k napojení na vzdálenou alarm skupinu přes Web protokolem HTTP. Používá se výhradně u skupiny s nastaveným konfigurátorem Vzdálená skupina (klient) a je funkční prohlížeč historie i stavu.
SloupceKonfigurace jednotlivých sloupců. Pro každý sloupec se zadávají dva údaje:
- Uložit: příznak, zda ukládat do souboru (X=uložit).
- Velikost: Velikost ukládaných dat (v počtu znaků). U některých sloupců toto nelze měnit.
 

Seznam sloupců:

Id: význam: předvolený stav:
TimeOn Čas aktivace uložit
TimeOff Čas deaktivace uložit
TimeAck Čas kvitace uložit
GlobalId Identifikátor alarm položky ve skupině neuložit
Priority Priorita alarm položky uložit
Area Označení oblasti alarm položky neuložit
Source Označení zdroje alarm položky uložit
Desc Popis alarm položky uložit
Comment Komentář alarm položky neuložit
UserNote Uživatelská poznámka alarm položky neuložit
AckerId Identifikace kvitujícího uživatele neuložit

Historie:
Pm9.00.03: Nový typ uložení do databáze PostgreSQL.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice