Update cookies preferences
Promotic

Uložení - karta objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Nastavení způsobu ukládání dat vznikajících za běhu aplikace v lokální alarm skupině.
V případě vzdálené skupiny (klient) (viz konfigurátor "Vzdálená skupina (klient)"), nastavení způsobu získávaní dat pro prohlížeč historie alarmů případně i stavu.
Konfigurátory:
Lokalizované textyZpůsob uložení lokalizovaného textu na disk:
Ponechat v multijazyčné podobě s $.text - Částečně vyhodnocený lokalizovaný text uložit v multijazyčné podobě s makro výrazem $.text.
Při uložení tedy dojde k částečnému vyhodnocení makro výrazu s výjímkou $.text. Vyhodnotí se zejména parametry $.par.
Při vyčtení dat (prohlížeč historie alarmů, metoda GetHistoryData) dojde k opětovnému vyhodnocení makro výrazu pro požadovaný jazyk.
Vyhodnotit a uložit v jednom určeném jazyce - Úplně vyhodnocený lokalizovaný text uložit v jednom určeném jazyce.
Při uložení tedy dojde k úplnému vyhodnocení makro výrazu ($.text).
Při vyčtení dat (prohlížeč historie alarmů, metoda GetHistoryData) už nedochází k opětovnému vyhodnocení makro výrazu pro požadovaný jazyk.
JazykUrčený jazyk, ve kterém budou lokalizované texty úplně vyhodnoceny a následně uloženy.
Typ uloženíTyp uložení historie:
Neukládat - Historie se neukládá na disk.
Slouží lokálně k implementaci skupiny alarmů, u které je důležitý pouze okamžitý stav alarm položek a není důležitá historie.
Textový soubor (*.al) - Historie ukládá na disk v podobě textového souboru (*.al).
Slouží lokálně k implementaci skupiny alarmů, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm položek, tak i historie změn stavů alarm položek.
Viz Parametry pro typ: Textový soubor (*.al).
dBase III soubor (*.dbf) - Historie se ukládá na disk v podobě souboru dBase III (*.dbf).
Slouží lokálně k implementaci skupiny alarmů, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm položek, tak i historie změn stavů alarm položek.
Viz Parametry pro typ: dBase III soubor (*.dbf).
MS SQL databáze - Historie se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky.
Slouží lokálně k implementaci skupiny alarmů, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm položek, tak i historie změn stavů alarm položek.
Viz Parametry pro typ: MS SQL databáze.
Oracle databáze - Historie se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky.
Slouží lokálně k implementaci skupiny alarmů, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm položek, tak i historie změn stavů alarm položek.
Viz Parametry pro typ: Oracle databáze.
MySQL databáze - Historie se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky.
Slouží lokálně k implementaci skupiny alarmů, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm položek, tak i historie změn stavů alarm položek.
Viz Parametry pro typ: MySQL databáze.
PostgreSQL databáze - Historie se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky.
Slouží lokálně k implementaci skupiny alarmů, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm položek, tak i historie změn stavů alarm položek.
Viz Parametry pro typ: PostgreSQL databáze.
FireBird databáze - Historie se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky.
Slouží lokálně k implementaci skupiny alarmů, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm položek, tak i historie změn stavů alarm položek.
Viz Parametry pro typ: FireBird databáze.
Vzdálené připojení přes Web - Slouží k napojení na vzdálenou alarm skupinu přes Web protokolem HTTP.
Slouží výhradně u skupiny se zatrženým konfigurátorem "Vzdálená skupina (klient)" a je funkční prohlížeč historie i stavu.
Viz Parametry pro typ: Vzdálené připojení přes Web.
SloupceKonfigurace jednotlivých sloupců. Pro každý sloupec se zadávají dva údaje:
- Uložit: příznak, zda ukládat do souboru (X=uložit).
- Velikost: Velikost ukládaných dat (pro Textový soubor (*.al) a dBase III soubor (*.dbf) v bajtech, pro ostatní typy v počtu znaků). U některých sloupců toto nelze měnit.


Seznam sloupců:

Identifikátor: Význam: Předvolený stav:
timeon Čas aktivace uložit
timeoff Čas deaktivace uložit
timeack Čas kvitace uložit
globalid Identifikátor alarm položky ve skupině neuložit
priority Priorita alarm položky uložit
area Označení oblasti alarm položky neuložit
source Označení zdroje alarm položky uložit
desc Popis alarm položky uložit
comment Komentář alarm položky neuložit
usernote Uživatelská poznámka alarm položky neuložit
ackerid Identifikátor kvitujícího uživatele neuložit
Viz také:

Historie:
Pm9.00.03: Nový typ uložení do databáze PostgreSQL.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.