Promotic

Activate - metoda objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Aktivace existující alarm položky (objektu PmAlarmItem).
Syntaxe:
Empty Activate(String sId, [String sComment], [Date tTimeOn])
Parametry:
sId(String) Jednoznačný textový identifikátor alarm položky. Viz konfigurátor "Identifikátor".
sComment[nepovinné] (String) Textový komentář, který se uloží do dat společně s aktivovanou alarm položkou (povoluje se v kartě "Uložení").
tTimeOn[nepovinné] (Date) Čas aktivace alarmu.
Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
Poznámka:
Volání metody Activate nad aktivním alarmem nemá žádný účinek. Neaktivní alarm se aktivuje. Chování alarmu při aktivaci se určuje v konfigurátoru "Typ deaktivace".
Pokud existuje několik instancí alarm položky se stejným identifikátorem (způsobeno stavy alarm položek neaktivní nekvitovaný (modrý)), pak se aktivuje poslední nejméně stará alarm položka.
Při pokusu aktivovat neexistující alarm položku (špatný parametr sId) vznikne chyba v INFO systému pouze pokud v příslušném objektu PmaAlarmGroup není žádná alarm položka se zatrženým konfigurátorem "Vzor pro dynamicky vytvářené položky" (to znamená, že všechny alarm položky objektu PmaAlarmGroup jsou staticky nakonfigurovány).
Metoda je synchronní, to znamená, že subsystém alarmů ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie alarmů je asynchronní, to znamená, že tato metoda předá subsystému alarmů požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a subsystém alarmů ho později vykoná.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
oAl.Activate("T1_HI");
© MICROSYS, spol. s r. o.