Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Activate - metoda objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Aktivace existující alarm položky (objektu PmAlarmItem).
Syntaxe:
Empty Activate(String sId, [String sComment], [Date tTimeOn])
Parametry:
sId(String) Jednoznačný textový identifikátor alarm položky. Viz konfigurátor "Identifikátor".
sComment[nepovinné] (String) Textový komentář, který se uloží do dat společně s aktivovanou alarm položkou (povoluje se v kartě "Uložení").
tTimeOn[nepovinné] (Date) Čas aktivace alarmu. Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
Poznámka:
Volání metody Activate nad aktivním alarmem nemá žádný účinek. Neaktivní alarm se aktivuje. Chování alarmu při aktivaci určuje konfigurátor "Typ deaktivace".
Pokud existuje několik instancí alarm položky se stejným identifikátorem (způsobeno stavy alarm položek neaktivní nekvitovaný (modrý)), pak se aktivuje poslední nejméně stará alarm položka.
Při pokusu aktivovat neexistující alarm položku (špatný parametr sId) vznikne chyba v INFO systému pouze pokud v příslušném objektu PmaAlarmGroup není žádná alarm položka se zatrženým konfigurátorem "Vzor pro dynamicky vytvářené položky" (to znamená, že všechny alarm položky objektu PmaAlarmGroup jsou staticky nakonfigurovány).
Metoda je synchronní, to znamená, že alarmní subsystém ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie alarmů je asynchronní, to znamená, že tato metoda předá alarmnímu subsystému požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a alarmní subsystém jej později vykoná.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
oAl.Activate("T1_HI");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice