Promotic

QuitSound - metoda objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Ukončení právě aktivního zvukového signálu alarm položky.
Syntaxe:
Empty QuitSound(String sId)
Parametry:
sId(String) Jednoznačný textový identifikátor alarm položky. Viz konfigurátor "Identifikátor". Pro hromadné ukončení zvukového signálu všech alarm položek lze zadat text "$all".
Poznámka:
Tato metoda slouží k ukončení právě aktivního zvukového signálu alarm položky. Tato metoda nezakáže opětovný zvukový signál alarm položky v budoucnosti, pokud se změní její stav tak, že to aktivuje podmínku vzniku signálu alarm položky (tzn. nejprve deaktivace s následnou aktivací). Metoda tedy nelze použít k trvalému zakázaní zvukového signálu alarm položky (k trvalému zakázu alarm zvuku viz vlastnost Pm.AlSound).
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
oAl.QuitSound("T1_HI");
© MICROSYS, spol. s r.o.