Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Web server - karta objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Konfigurační položky:
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Identifikátor Web komponentyUrčuje jedinečný identifikátor této Web komponenty. Plná URL adresa k této komponentě pak je například:

"http://NázevPočítače:Port/Identifikátor"

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Zobrazovat v HTML seznamu komponentPokud je zatrženo, pak bude tato komponenta viditelná v zobrazovaném seznamu komponent. Za zobrazování tohoto seznamu je odpovědný Web objekt, do kterého je tato komponenta registrována (Web objekt PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang).

Pokud není zatrženo, pak nebude komponenta viditelná v seznamu. Bude ale dostupná svou Web adresou. Je to vhodné pro systémové komponenty (např. nabízená data jiným aplikacím) které nemají být vybírány z Web prohlížečů.

Při prohlížení seznamu komponent ve Web prohlížeči lze tuto volbu potlačit stisknutím klávesy Shift a zároveň klikem na nadpis tohoto seznamu. Tehdy se seznam otevře znovu a zobrazí všechny (tzn. i systémové) komponenty.

Perioda obnovování HTML stránek [s]Určuje jak často bude prohlížeč aktuálních stavů alarmů načítat XML data a dle nich se obnovovat. Přednastavená hodnota je 4 sec.
Poznámka:
Pomocí této karty lze zaregistrovat objekt jako komponentu do Web serveru (tzn. do objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang).

Klient může stránky této komponenty prohlížet pouze pokud je splněno oprávnění "WebRead". Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu PmWebClient.

 
Pokud je objekt zaregistrován, pak v intranetu nabízí Web stránky na této URL adrese:
http://NázevPočítače:Port/IdKomponenty/Stránka

Kde:

NázevPočítače - je síťový název počítače, na kterém běží tato aplikace PROMOTIC.
Port - port nastavený v objektu PmaWeb (pokud je port roven číslu 80, pak se nemusí uvádět)
IdKomponenty - pokud je komponenta přímo zaregistrovaná do objektu PmaWeb, pak je zde text uvedený v konfigurátoru "Identifikátor Web komponenty" v této kartě. Pokud je komponenta zaregistrovaná do objektu PmaWebFolder nebo PmaWebLang, pak je zde ještě předtím identifikátor tohoto objektu, tedy například "IdFolder/IdKomponenty", atd.
Stránka - název stránky, kterou objekt nabízí. Pokud není stránka zadána, pak se zobrazí přednastavená stránka.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice