Promotic

ActivateNew - metoda objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Dynamické vytvoření nové alarm položky (objektu PmAlarmItem) v aktivním a nekvitovaném stavu (červený) nebo aktivace již existující položky. Metoda vrací příslušnou alarm položku. Tuto referenci lze získat i voláním metody Item.
Syntaxe:
Object ActivateNew(String sId, String sTemplate, [String sSource], [String sDesc], [String sComment], [Date sTimeOn], [Long nAttr])
Parametry:
sId(String) Jednoznačný textový identifikátor nové alarm položky.
Tento identifikátor se pak využívá při volání metod například: Activate, Inactivate, Acknowledge, Item, atd.
sTemplate(String) Jednoznačný textový identifikátor alarm položky typu vzor (viz konfigurátor "Vzor pro dynamicky vytvářené položky"), jejíž konfigurace se použije.
sSource[nepovinné] (String) Označení zdroje alarm položky.
Umožňuje uživateli třídit a filtrovat alarm položky v prohlížeči alarmů ve spuštěné aplikaci podle zadaného zdroje.
Pokud není nastaveno, pak se použije hodnota se vzoru.
sDesc[nepovinné] (String) Vlastní popis alarm položky.
Základní text alarm položky, který je zobrazen v prohlížeči alarmů ve spuštěné aplikaci.
Pokud není nastaveno, pak se použije hodnota se vzoru.
sComment[nepovinné] (String) Textový komentář, který se uloží do dat společně s aktivovanou alarm položkou (povoluje se v kartě "Uložení").
sTimeOn[nepovinné] (Date) Čas aktivace alarm položky.
Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
nAttr[nepovinné] (Long) Atributy, které upřesňují chování příkazu při existenci/neexistenci alarm položky.
0 (přednastaveno) - Při existenci alarm položky se zadaným identifikátorem příkaz provede aktivaci nad existující alarm položkou. Při neexistenci alarm položky se zadaným identifikátorem příkaz vytváří novou alarm položku s následnou aktivací.
1 - Při existenci alarm položky se zadaným idenitifikátorem příkaz selže. Při neexistenci alarm položky se zadaným idenitifikátorem příkaz vytváří novou alarm položku s následnou aktivací.
Vrácená hodnota:
Vrací nově vytvořenou (nebo existující) a aktivovanou alarm položku typu PmAlarmItem.
V případě chyby vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript (pravděpodobně již existuje alarm položka se zadaným Id). Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
oAl.ActivateNew("T1_HI", "HI", "Kotel", "T1 over high limit", "Teplota");
© MICROSYS, spol. s r.o.