Promotic

WndState - metoda objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Operace s oknem prohlížeče stavů alarmů.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít metodu Pm.CreateView Viz Viz Otevření prohlížeče objektu PmaAlarmGroup.
Syntaxe:
Boolean WndState(Long nOper, [String sFilter])
Parametry:
nOper(Long) Typ operace s oknem
0 - Zavřít okno. Metoda vrací true pokud se okno skutečně zavřelo (předtím bylo otevřené).
1 - Otevřít okno. Metoda vrací true pokud se okno skutečně otevřelo (předtím bylo zavřené).
2 - Test otevřenosti okna. Metoda vrací true pokud okno je otevřené.
sFilter[nepovinné] (String) Filtrační text určující, které alarmy se mají zahrnovat do požadovaného výsledku.
Různá filtrační pole mohou být použita i současně, alarm potom musí vyhovavat všem (např. "desc:FIQ100;priority.ge:5;").
Filtrační text xx nesmí být prázdný řetězec (např. nelze zadat "desc:;").
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "state:3;desc:Test2;records:50;".
 
Existují následující druhy filtračních textů ("field" představuje některý sloupec alarmů):
"field:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu se musí rovnat hodnotě xx.
"field:#eq:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu se musí rovnat hodnotě xx. Pokud příslušné pole alarmu se má rovnat jednomu z několika textů, pak lze zadat více textů oddělených #or:.
"field:#begin:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu musí začínat textem xx. Pokud příslušné pole alarmu má začínat na některý z několika textů, pak lze zadat více textů oddělených #or:.
"field:#in:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu musí uvnitř obsahovat text xx. Pokud příslušné pole alarmu má obsahovat některý z několika textů, pak lze zadat více textů oddělených #or:.
"field:#le:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu musí být menší nebo rovno číslu xx.
"field:#ge:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu musí být větší nebo rovno číslu xx.
 
Poznámka! Pokud pole začíná textem s., pak se jedná o volbu skrytou koncovému uživateli v prohlížeči alarmů a slouží pro nastavení pevné filtrace skriptem nezávisle na nastavení uživatelské části filtru. Pro stejný sloupec lze použít oba typy filtračních polí současně. Aby alarm vyhověl, musí vyhovět oběma filtračním polím. Toho lze s výhodou využít pro nastavení pevné filtrace skriptem (neovlivnitelné koncovým uživatelem) a současně nastavit i počáteční stav uživatelské filtrace (měnitelnou koncovým uživatelem). Například s.source:#begin:Kotel;source:Kotel1;.
 
"state:xx;" (nepovinné) - (pouze stavy) Zobrazí alarmy, jejichž stav (state) se shoduje se stavem xx. Lze uvést i několik stavů (oddělené čárkou).
Například "state:3,2,1;".
"hoot:xx;" (nepovinné) - (pouze stavy) Zobrazí alarmy, podle houkání, kde xx:
0 = alarmy nehoukající
1 = alarmy houkající
"area:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž oblast (area) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči alarmů.
Například "area:Kotelna1;" nebo "area:#eq:Kotelna1;" nebo "area:#eq:Kotelna1#or:Kotelna2;" nebo "area:#begin:Kotelna;".
"s.area:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž oblast (area) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v prohlížeči alarmů.
Například "s.area:Kotelna1;" nebo "s.area:#eq:Kotelna1;" nebo "s.area:#eq:Kotelna1#or:Kotelna2;" nebo "s.area:#begin:Kotelna;".
"source:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž zdroj (source) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči alarmů.
Například "source:Kotel;" nebo "source:#eq:Kotel;" nebo "source:#eq:Kotel1#or:Kotel2;" nebo "source:#begin:Kotel;".
"s.source:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž zdroj (source) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v prohlížeči alarmů.
Například "s.source:Kotel;" nebo "s.source:#eq:Kotel;" nebo "s.source:#eq:Kotel1#or:Kotel2;" nebo "s.source:#begin:Kotel;".
"desc:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž popis (desc) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči alarmů.
Například "desc:FIQ101;" nebo "desc:#eq:FIQ101;" nebo "desc:#eq:FIQ101#or:FIQ102;" nebo "desc:#begin:FIQ;".
"s.desc:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž popis (desc) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v prohlížeči alarmů.
Například "s.desc:FIQ101;" nebo "s.desc:#eq:FIQ101;" nebo "s.desc:#eq:FIQ101#or:FIQ102;" nebo "s.desc:#begin:FIQ;".
"comment:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž komentář (comment) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči alarmů.
Například "comment:oprava;" nebo "comment:#eq:oprava;" nebo "comment:#eq:oprava#or:test;" nebo "comment:#begin:oprava;".
"s.comment:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž komentář (comment) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v prohlížeči alarmů.
Například "s.comment:oprava;" nebo "s.comment:#eq:oprava;" nebo "s.comment:#eq:oprava#or:test;" nebo "s.comment:#begin:oprava;".
"s.usernote:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž poznámka (usernote) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v prohlížeči alarmů.
Například "s.usernote:oprava;" nebo "s.usernote:#eq:oprava;" nebo "s.usernote:#eq:oprava#or:test;" nebo "s.usernote:#begin:oprava;".
"priority:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí alarmy, jejichž priorita (priority) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči alarmů.
Například "priority:5;" nebo "priority:#eq:5;" nebo "priority:#le:5;" nebo "priority:#ge:5;".
"from:xx;" (nepovinné) - (pouze historie) Zobrazí alarmy, jejichž čas vzniku (timeon) je větší nebo rovno času "xx". Čas se zadává v podobě time(YYYY.MM.DD-hh:mm:ss.mmm), např. "from:time(2023.07.28-14:30:00.000);". Časový rozsah umožňuje omezit prohledávanou část alarmů (alarmy mimo časový rozsah se netestují).
"to:xx;" (nepovinné) - (pouze historie) Zobrazí alarmy, jejichž čas vzniku (timeon) je menší nebo rovno času "xx". Čas se zadává v podobě time(YYYY.MM.DD-hh:mm:ss.mmm), např. "to:time(2023.07.28-15:00:00.000);".
Čas to lze zadat i pomocí klíčového slova now, které znamená do aktualního času (v okamžiku volání), např. to:now.
Časový rozsah umožňuje omezit prohledávanou část alarmů (alarmy mimo časový rozsah se netestují).
"timerange:xx;" (nepovinné) - (pouze historie) Zobrazí alarmy, jejichž čas vzniku (timeon) leží v zadaném časovém rozsahu. Pro určení časového rozpětí pomocí timerange, musí být zadané buď from nebo to, kde timerange umožňuje dopočítat druhou chybějící mez časového rozsahu. Časový rozsah lze tedy zadat pomocí následujících dvojic: from - to, from - timerange nebo to - timerange. Například to:now;timerange:30m;. Časový rozsah umožňuje omezit prohledávanou část alarmů (alarmy mimo časový rozsah se netestují).
Časový rozsah lze zadat jako celé číslo následované znakem časové jednotky (bez mezer). Časové jednotky jsou: w = týden, d = den, h = hodina, m = minuta, s = sekunda. Například timerange:12h; nebo timerange:90m;.
Poznámka:
Metoda WndState otevře prohlížeč vždy v novém samostatném okně.
Příklad:
Otevření prohlížeče stavu alarmů, Například v tlačítku obrazu v události onButtonUp. "/alarmy" je cesta k objektu PmaAlarmGroup.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
oAl.WndState(1);
je lepší použít metodu Pm.CreateView:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Alarms/#state", "", "target:_blank.alarms");
oCreator.Open();
© MICROSYS, spol. s r. o.