Promotic

GroupParent - vlastnost objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Vrací referenci na rodičovskou skupinu.
Syntaxe:
Object GroupParent
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Rodič" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlParent = oAl.GroupParent;
© MICROSYS, spol. s r.o.