Update cookies preferences
Promotic

GroupParent - właściwość obiektu PmaAlarmGroup

Opis:
Zwraca odniesienie do grupy rodzica.
Składnia:
Object GroupParent
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Rodzic" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlParent = oAl.GroupParent;
© MICROSYS, spol. s r.o.