Promotic

onUserItemAction - zdarzenie obiektu PmaAlarmGroup

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przy wyborze odpowiedniej akcji w przeglądarce stanu alarmów przez lokalnego/sieciowego użytkownika.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaAlarmGroup obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Action - (String) [do odczytu] Określa wybraną akcję nad alarm pozycją.
ack - Użytkownik wybrał potwierdzenie wybranego alarmu w przeglądarce stanu alarmów.
ackall - Użytkownik wybrał potwierdzenie wszystkich alarmów w przeglądarce stanu alarmów.
pEvent.ItemId - (String) [do odczytu] Identyfikator wybranej alarm pozycji (jeżeli nie chodzi o działanie zbiorowe).
pEvent.TimeOn - (Date) [do odczytu] Czas powstania wybranej alarm pozycji (jeżeli nie chodzi o działanie zbiorowe). Chodzi o informację uzupełniającą identyfikatora alarm pozycji, ktora umożliwia jednoznaczną identyfikację wybranej alarm pozycji. Jeżeli jest w konfiguratorze "Liczba alarmów nieaktywnych, niepotwierdzonych starszych kopii (niebieskich) danego alarmu" dozwolone przechowywać nieaktywne, niepotwierdzone (niebieskoe) alarmy, wtedy może istnieć więcej alarm pozycji ze zgodnym identyfikatorem.
pEvent.Context - (Object) [do odczytu] Odniesienie do obiektu zawierającego dodatkowe informacje o użytkowniku, który wykonał akcję z następnym wywołaniem tego zdarzenia. Powstanie i zanik alarmu jest zawsze wywołany przez użytkownika lokalnego. Potwierdzenie alarmu może być wywołane zarówno przez użytkownika lokalnego z aplikacji lokalnej lub przez klienta sieciowego z klienta odległego (np. Web). Informację o użytkowniku można zastosować na przykład do zezwolenia/zakazania wykonania akcji (jeżeli jest to możliwe) lub do wprowadzania informacji o użytkowniku do alarmów.
pEvent.Context.User - Odniesienie do obiektu PmUser, w którym znajdują się szczegółowe informacje o użytkownikowi (lokalnym lub sieciowym), który wywołał akcję z następnym wywołaniem tego zdarzenia.
Uwaga! Żeby w podobiekcie User znalazła się wiarygodna wartość jest konieczne, żeby w odpowiednim uprawnieniu WebRead nie było pseudo grup $ANY oraz $ANY_NET (tzn. żeby przy otworzeniu strony Webowej użytkownik musiał być zalogowany).
pEvent.Context.Language - Zwraca informację owymaganym języku narodowym. Język jest określony przez identyfikator tekstowy, np. "pl", "en", "cs" itd. - patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC. Patrz konfigurator "PmaRoot > Aplikacja > Główny język runtime".
pEvent.Enabled - (Boolean) [do odczytu i zapisu] Określa, czy zostanie wykonana nad wybraną alarm pozycją żądana akcja czy nie.
true (domyślnie) - System alarm wykona wybraną akcję nad wybraną alarm pozycją.
false - System alarm nie wykona wybraną akcję nad wybraną alarm pozycją.
Patrz również:
Przykład:
Wypiszemy każdą zmianę każdej pozycji związaną z zalogownym użytkownikiem do pozycji Debug INFO systemu:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug("Alarm - Action=" + pEvent.Action + ", itemId=" + pEvent.ItemId + ", -> user=" + pEvent.Context.User.Id + ", Time=" + Now());


Uzyska nazwę pokwitowanej pozycji obiektu PmaData posiadającej Rozszerzenia danych ExtAlarmBinary. Również nazwę zalogowanego użytkownika, który daną alarm pozycję pokwikował.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sVarName, sUserName;
var oItem = pMe.Item(pEvent.ItemId);
var oExt = oItem.Extension();

if (oExt)
{
sVarName = oExt.Var.Name;
sUserName = pEvent.Context.User.Name;
}
© MICROSYS, spol. s r. o.