Promotic

Extension - metoda obiektu PmAlarmItem

Opis:
Metoda zwraca rozszerzenie danych (ExtAlarmAnalog lub ExtAlarmBinary), z którego alarm powstał.
Składnia:
Object Extension()
Wartość zwrotna:
Zwraca obiekt typu Rozszerzenie danych.
Jeżeli wystąpi błąd, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid). To znaczy, że alarm nie powstał w rozszerzeniu danych..
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nMin1;
var oAlItem = pMe.Pm("/Alarm").Item("analog1");
var oExt = oAlItem.Extension();
if (oExt)
{
nMin1 = oExt.Min1;
}

Historia:
Pm8.03.13: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.