Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

UserNote - właściwość obiektu PmAlarmItem

Opis:
Notatka użytkownika alarm pozycji.
Składnia:
String UserNote
Wołanie:
oAlItem.UserNote
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Notatka użytkownika jest często połączona z kwitowaniem alarmu i zazwyczaj jest określana w formie nieobowiązkowego parametru sUserNote w metodzie Acknowledge. Jeżeli alarm pozycja jest aktywna, wtedy jej wartość można w dowolnej chwili zmienić przez zapis do tej właściwości. Zmieniona wartość zostanie automatycznie zapisana na dysk do historii przy zaniku lub pokwitowaniu alarmu oraz przy zakończeniu aplikacji PROMOTIC.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice