Update cookies preferences
Promotic

UserNote - właściwość obiektu PmAlarmItem

Opis:
Notatka: użytkownika alarm pozycji.
Składnia:
String UserNote
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Notatka użytkownika jest zazwyczaj połączona z kwitowaniem alarmu i zazwyczaj określa się jako nieobowiązkowy parametr sUserNote w metodzie Acknowledge. Jeżeli alarm pozycja jest aktywna, wtedy jej wartość można zmienić w dowolnej chwili przez zapis do tej właściwości. Zmieniona wartość zostanie automatycznie zapisana na dysk do historii przy zaniku lub po potwierdzeniu alarmu oraz przy zakończeniu aplikacji.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Temperatura");
var sNote = oAlItem.UserNote;
© MICROSYS, spol. s r.o.