Promotic

Active - właściwość obiektu PmAlarmItem

Opis:
Określa, czy alarm jest aktywny lub nieaktywny.
Składnia:
Boolean Active
Wartości:
true - odczyt: alarm jest aktywny, zapis: aktywacja alarmu
false - odczyt: alarm jest nieaktywny, zapis: deaktywacja alarmu
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Przy odczycie wartości z właściwości jest stwierdzany bieżący stan alarmu. Przy zapisie wartości do właściwości zostanie wykonana aktywacja lub deaktywacja alarmu.
Zapis wartości true do właściwości jest tożsamy z wołaniem metody Activate bez parametrów.
Zapis wartości false do właściwości jest tożsamy z wołaniem metody Inactivate bez parametrów.
Patrz również:
Przykład1:
Dwa następujące przykłady pokazują taką samą czynność na dwa różne sposoby:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Temperatura");
oAlItem.Active = value > 80;
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAlItem = oAl.Item("Temperatura");
if (value > 80)
{
oAlItem.Activate();
}
else
{
oAlItem.Inactivate();
}
© MICROSYS, spol. s r.o.