Promotic

TimeOn - właściwość obiektu PmAlarmItem

Opis:
Czas aktywacji.
Składnia:
Date TimeOn
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- PmAlarmItem.TimeOff (właściwość)
- PmAlarmItem.TimeAck (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Temperatura");
var timeOn = oAlItem.TimeOn;
© MICROSYS, spol. s r. o.