Update cookies preferences
Promotic

Acknowledged - właściwość obiektu PmAlarmItem

Opis:
Określa, czy alarm jest potwierdzony lub niepotwierdzony.
Składnia:
Boolean Acknowledged
Wartości:
true - Alarm jest potwierdzony
false - Alarm jest niepotwierdzony
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- PmAlarmItem.Active (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Temperatura");
var bAck = oAlItem.Acknowledged;
© MICROSYS, spol. s r.o.