Promotic

Obiekt PmAlarmItem (Alarm pozycja)

Opis:
Alarm pozycja
Właściwości i metody:
AckerIdIdentyfikator użytkownika potwierdzającego
AcknowledgePotwierdzenie alarm pozycji
AcknowledgedOkreśla, czy alarm jest potwierdzony lub niepotwierdzony
ActivateAktywacja alarm pozycji
ActiveOkreśla, czy alarm jest aktywny lub nieaktywny
AreaZaznaczenie obszarualarm pozycji
CommentKomentarz alarm pozycji
DescriptionOpis alarm pozycji
EnabledZezwolenie/zakaz alarm pozycji
ExtensionZwraca rozszerzenie danych z którego alarm powstał
IdIdentyfikator alarm pozycji w grupie
InactivateDeaktywacja alarm pozycji
OwnerGroupZwraca odniesienie do obiektu PmaAlarmGroup posiadającego alarm pozycję
PriorityPriorytet alarm pozycji
QuitSoundZakończenie aktualnie aktywnego sygnału dźwiękowego alarm pozycji
SetStateZmiana stanu alarm pozycji
SoundModeSposób dźwiękowej indykacji stanu pozycji alarmowych
SourceZaznaczenie źródła alarm pozycji
TimeAckCzas pokwitowania
TimeOffCzas deaktywacji
TimeOnCzas aktywacji
UserNoteNotatka: użytkownika alarm pozycji
Okna konfiguracyjne:
Alarm pozycjaKonfiguratory alarm pozycji

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.