Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmAlarmItem (Alarm pozycja)

Opis:
Alarm pozycja
Właściwości i metody:
AckerId Identyfikacja użytkownika potwierdzającego
Acknowledge Potwierdzenie alarm pozycji
Acknowledged Określa, czy alarm jest pokwitowany czy też nie
Activate Aktywacja alarm pozycji
Active Określa, czy alarm jest aktywny lub nieaktywny
Area Zaznaczenie obszaru alarm pozycji
Comment Komentarz alarm pozycji
Description Opis alarm pozycji
Enabled Zezwolenie/zakaz alarm pozycji
Extension Udostępnienie rozszerzenia danych alarmów
Id Identyfikator alarm pozycji w grupie
Inactivate Deaktywacja alarm pozycji.
OwnerGroup Zwraca odniesienie do obiektu PmaAlarmGroup posiadającego alarm pozycję
Priority Priorytet alarm pozycji
QuitSound Zakończenie aktualnie aktywnego sygnału dźwiękowego alarm pozycji
SetState Zmiana stanu alarm pozycji
SoundMode Sposób dźwiękowej indykacji stanu pozycji alarmowych.
Source Zaznaczenie źródła alarm pozycji
TimeAck Czas pokwitowania
TimeOff Czas deaktywacji
TimeOn Czas aktywacji
UserNote Notatka użytkownika alarm pozycji
Zakładki konfiguracyjne:
Alarm pozycja Alarm pozycja

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice