Promotic

Uprawnienia - karta obiektu PmaAlarmGroup

Opis:
W tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Lista uprawnień obiektu:
WebReadZezwolenie/zakaz odczytu z Webu. Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą odczytywać dane (w formie XML lub HTML) tego obiektu.
Ma to sens tylko jeżeli jest wypełniona karta "Web serwer".
Ma to sens tylko dla użytkowników sieciowych
AcknowledgeZezwolenie/zakaz potwierdzania alarmów. Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą potwierdzać (kwitować) alarmy w tym obiekcie.
W przypadku potwierdzenia alarmów z przeglądarki lokalnej jest sprawdzany bieżąco zalogowany użytkownik lokalny.
W przypadku potwierdzenia alarmów z przeglądarki odległej (odległa aplikacja PROMOTIC lub Chrome, Firefox, Edge) jest sprawdzany użytkownik sieciowy.
Jeżeli obiekt PmaAlarmGroup jest ustawiony na Odległe połączenie poprzez Web, wtedy potwierdzenie z jego przeglądarki lokalnej będzie podrobione dwiema sprawdzeniom - test lokalny (test użytkownika lokalnego) i testu na serwerze (jako test użytkownika sieciowego).
© MICROSYS, spol. s r.o.