Promotic

Area - właściwość obiektu PmaAlarmGroup

Opis:
Obszar, do którego należy grupa alarmów.
Składnia:
String Area
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Obszar (area)" tego obiektu.
Patrz również:
- PmAlarmItem.Area (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var sArea = oAl.Area;
© MICROSYS, spol. s r. o.