Update cookies preferences
Promotic

QuitSound - metoda obiektu PmaAlarmGroup

Opis:
Zakończenie aktualnie aktywnego sygnału dźwiękowego alarm pozycji.
Składnia:
Empty QuitSound(String sId)
Parametry:
sId(String) Jednoznaczny identyfikator tekstowy alarm pozycji. Patrz konfigurator "Identyfikator". Dla grupowego zakończenia sygnału dźwiękowego alarm pozycji można wprowadzić tekst "$all".
Notatka:
Metoda ta służy do zakończenia aktualnie aktywnego sygnału dźwiękowego alarm pozycji. Metoda ta w przyszłości nie zabroni ponowny sygnał alarm pozycji, jeżeli jej stan nie zmieni się tak, że to aktywuje warunek powstania sygnału alarm pozycji (tzn. najpierw deaktywacja z kolejną aktywacją). Metoda więc nie można zastosować do stałego zakazu sygnału dźwiękowego alarm pozycji.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
oAl.QuitSound("T1_HI");
© MICROSYS, spol. s r.o.