Promotic

QuitSound - metoda obiektu PmAlarmItem

Opis:
Zakończenie aktualnie aktywnego sygnału dźwiękowego alarm pozycji.
Składnia:
Empty QuitSound()
Notatka:
Metoda ta służy do zakończenia aktualnie aktywnego sygnału dźwiękowego alarm pozycji. Metoda ta w przyszłości nie zabroni ponowny sygnał alarm pozycji, jeżeli jej stan nie zmieni się tak, że to aktywuje warunek powstania sygnału alarm pozycji (tzn. najpierw deaktywacja z kolejną aktywacją). Metoda więc nie można zastosować do stałego zakazu sygnału dźwiękowego alarm pozycji.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Temperatura");
oAlItem.QuitSound();
© MICROSYS, spol. s r.o.