Promotic

OwnerGroup - właściwość obiektu PmAlarmItem

Opis:
Zwraca odniesienie do obiektu PmaAlarmGroup posiadającego alarm pozycję.
Składnia:
Object OwnerGroup
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAlGroup = oAlItem.OwnerGroup;
© MICROSYS, spol. s r.o.