Promotic

Area - właściwość obiektu PmAlarmItem

Opis:
Zaznaczenie obszarualarm pozycji.
Obszar jest określony przy pomocy obiektu PmaAlarmGroup, który posiada alarm pozycję.
Składnia:
String Area
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Obszar (area)" tego obiektu.
Patrz również:
- PmaAlarmGroup.Area (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Temperatura");
var sArea = oAlItem.Area;
© MICROSYS, spol. s r.o.