Promotic

TimeOff - właściwość obiektu PmAlarmItem

Opis:
Czas deaktywacji.
Składnia:
Date TimeOff
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- PmAlarmItem.TimeOn (właściwość)
- PmAlarmItem.TimeAck (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Temperatura");
var timeOff = oAlItem.TimeOff;
© MICROSYS, spol. s r.o.