Promotic

AckerId - właściwość obiektu PmAlarmItem

Opis:
Identyfikator użytkownika potwierdzającego.
Składnia:
String AckerId
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Opisywana właściwość zostanie automatycznie wypełniona przez system PROMOTIC przy potwierdzeniu alarmu imieniem zalogowanego użytkownika, który wywołał potwierdzenie alarmu. Jeżeli potwierdzenie zostało wywołane przez lokalną przeglądarkę alarmów, wtedy zostanie wypełniona nazwa użytkownika lokalnego. Jeżeli potwierdzenie zostało wywołane przez Web przeglądarkę alarmów, wtedy zostanie wypełniona nazwa użytkownika sieciowego. Jeżeli potwierdzenie zostało wywołane przy pomocy metody Acknowledge, wtedy zostanie wypełniona nazwa użytkownika lokalnego.
W przypadku konieczności zapisu własnego tekstu do właściwości (inny tekst niż tekst systemowy), to jeżeli w momencie potwierdzenia jest już we właściwości zapisana wartość inna niż pusta, wtedy potwierdzenie już nie przepisze takiej wartości.
Jeżeli alarm pozycja jest aktywna, wtedy jej wartość można w dowolnej chwili zmienić przez zapis do tej właściwości. Zmieniona wartość zostanie automatycznie zapisana na dysk do historii przy zaniku lub pokwitowaniu alarmu oraz przy zakończeniu aplikacji.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Temperatura");
var sId = oAlItem.AckerId;

Historia:
Pm8.00.12: Podczas potwierdzenia alarmów w Webie do właściwości AckerId został przekazany użytkownik lokalny a nie użytkownik, które dokonał potwierdzenia w Webie.
© MICROSYS, spol. s r. o.