Promotic

AckerId - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Identifikátor kvitujícího uživatele.
Syntaxe:
String AckerId
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tuto vlastnost vyplní automaticky systém PROMOTIC po kvitaci alarmu a to jménem přihlášeného uživatele, který vyvolal kvitaci alarmu. Pokud kvitace byla vyvolána lokálním prohlížečem alarmů, pak půjde o lokálně přihlášeného uživatele. Pokud kvitace byla vyvolána Web prohlížečem alarmů, pak půjde o síťového uživatele. Pokud kvitace byla vyvolána metodou Acknowledge, pak půjde o lokálně přihlášeného uživatele.
V případě potřeby zápisu vlastního textu do vlastnosti (jiný text než systémový), pak platí, že pokud ve chvíli kvitace už je ve vlastnosti zapsána neprázdná hodnota, pak ji kvitace už nepřepíše svojí systémovou hodnotou.
Pokud alarm položka je aktivní, pak lze změnit hodnotu kdykoliv zápisem do této vlastnosti. Změněná hodnota bude automaticky zapsána na disk do historie při zániku nebo po kvitaci alarmu a také při ukončení aplikace.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
var sId = oAlItem.AckerId;

Historie:
Pm8.00.12: Během kvitace alarmů na Webu se do vlastnosti AckerId dostal lokální uživatel, nikoli uživatel který na Webu kvitoval.
© MICROSYS, spol. s r.o.