Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SoundMode - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Způsob zvukové indikace stavu alarm položek.
Syntaxe:
Long SoundMode
Volání:
n = oAlItem.SoundMode
Hodnoty:
0 = bez zvuku
1 = zvuk přestane po kvitaci nebo deaktivaci
2 = zvuk přestane po kvitaci a deaktivaci
3 = zvuk přestane po kvitaci
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Zvuková signalizace" tohoto objektu.

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice