Promotic

SoundMode - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Způsob zvukové indikace stavu alarm položek.
Syntaxe:
Long SoundMode
Hodnoty:
0 = bez zvuku
1 = zvuk přestane po kvitaci nebo deaktivaci
2 = zvuk přestane po kvitaci a deaktivaci
3 = zvuk přestane po kvitaci
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Zvuková signalizace" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
oAlItem.SoundMode = 2;

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.