Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Priority - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Priorita alarm položky.
Syntaxe:
Long Priority
Volání:
n = oAlItem.Priority
Hodnoty:
0 - nízká
1
2
3
4
5 - střední
6
7
8
9
10 - vysoká
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Priorita" tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice