Promotic

Acknowledge - metoda objektu PmAlarmItem

Popis:
Kvitace alarm položky.
Syntaxe:
Empty Acknowledge([String sUserNote], [Date tTimeAck], [String sExtra])
Parametry:
sUserNote[nepovinné] (String) Textová poznámka, která se uloží do dat společně s kvitovanou alarm položkou (povoluje se v kartě "Uložení").
tTimeAck[nepovinné] (Date) Čas kvitace alarmu.
Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
sExtra[nepovinné] (String) Dodatečné parametry metody.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "ackerid:operator1;lang:en;".
"ackerid:xx;" - Identifikátor uživatele, který provedl kvitaci alarmu.
Tento identifikátor se nastaví do vlastnosti AckerId příslušného alarmu a bude také zapsán na disk do sloupce AckerId (pokud je tento sloupec pro zápis na disk povolen).
Pokud se parametr neuvede, pak se použije identifikátor uživatele, který kvitaci provedl (lokálně lokální uživatel, na Webu síťový uživatel).
Například"ackerid:operator1;".
"lang:xx;" - Určuje národní jazyk pro Makro výraz $.text.
Jazyk je určen textovým identifikátorem, např. "cs", "sk", "en" atd. - viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC.
Pokud není nastaveno, pak se použije právě aktuální jazyk spuštěné aplikace. Má význam při hromadné kvitaci se zapnutým filtračním řetězcem (např. "$all;area:boiler1;"), kde lze ovlivnit jazyk pro vyhodnocení lokalizovaných textů.
Například"lang:en;".
Poznámka:
Kvitace se povede pouze pokud je splněno oprávnění "Acknowledge".
Volání metody Acknowledge nad kvitovaným alarmem nemá žádný účinek. Nekvitovaný alarm se kvituje. Chování alarmu po kvitaci se určuje v konfigurátoru "Typ kvitace". Kvitaci alarmu obvykle provádí interaktivně uživatel aplikace z prohlížeče skupiny alarmů.
Metoda je synchronní, to znamená, že subsystém alarmů ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie alarmů je asynchronní, to znamená, že tato metoda předá subsystému alarmů požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a subsystém alarmů ho později vykoná.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
oAlItem.Acknowledge();

Historie:
Pm8.03.02: Nový parametr sExtra s ackerid a lang.
© MICROSYS, spol. s r.o.