Promotic

OwnerGroup - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Vrací referenci na objekt PmaAlarmGroup vlastnící alarm položku.
Syntaxe:
Object OwnerGroup
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAlGroup = oAlItem.OwnerGroup;
© MICROSYS, spol. s r. o.