Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

OwnerGroup - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Vrací referenci na objekt PmaAlarmGroup vlastnící alarm položku.
Syntaxe:
Object OwnerGroup
Volání:
oOwner = oItem.OwnerGroup
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice