Promotic

Enabled - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Povolení/zákaz alarm položky.
Syntaxe:
Boolean Enabled
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Povolen" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
oAlItem.Enabled = false;   // true
© MICROSYS, spol. s r. o.