Promotic

UserNote - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Uživatelská poznámka alarm položky.
Syntaxe:
String UserNote
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Uživatelská poznámka je obvykle spojená s kvitací alarmu a obvykle se zadává jako nepovinný parametr sUserNote v metodě Acknowledge. Pokud alarm položka je aktivní, pak lze hodnotu kdykoliv změnit zápisem do této vlastnosti. Změněná hodnota bude automaticky zapsána na disk do historie při zániku nebo kvitaci alarmu a také při ukončení aplikace.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
var sNote = oAlItem.UserNote;
© MICROSYS, spol. s r. o.