Promotic

UserNote - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Uživatelská poznámka alarm položky.
Syntaxe:
String UserNote
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Uživatelská poznámka je obvykle spojená s kvitací alarmu a obvykle se zadává jako nepovinný parametr sUserNote v metodě Acknowledge. Pokud alarm položka je aktivní, pak lze změnit hodnotu kdykoliv zápisem do této vlastnosti. Změněná hodnota bude automaticky zapsána na disk do historie při zániku nebo po kvitaci alarmu a také při ukončení aplikace.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
var sNote = oAlItem.UserNote;
© MICROSYS, spol. s r. o.