Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

UserNote - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Uživatelská poznámka alarm položky.
Syntaxe:
String UserNote
Volání:
oAlItem.UserNote
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Uživatelská poznámka je často spojená s kvitací alarmu a obvykle se zadává ve formě nepovinného parametru sUserNote v metodě Acknowledge. Pokud alarm položka je aktivní, pak lze hodnotu kdykoliv změnit zápisem do této vlastnosti. Změněná hodnota bude automaticky zapsána na disk do historie při zániku nebo kvitaci alarmu a také při ukončení aplikace PROMOTIC.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice