Promotic

Description - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Popis alarm položky.
Syntaxe:
String Description
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Popis (desc)" tohoto objektu.
 
Uživatelský popis alarm položky se uvádí při vytvoření alarm položky. U konfiguračně zadaných alarm položek příslušným konfigurátorem ve vývojovém prostředí. U dynamicky vytvořených alarm položek se uvádí jako nepovinný parametru sDesc v metodě ActivateNew nebo RegisterNew. Pokud alarm položka je aktivní, pak lze hodnotu kdykoliv změnit zápisem do této vlastnosti. Změněná hodnota bude automaticky zapsána na disk do historie při zániku nebo kvitaci alarmu a také při ukončení aplikace PROMOTIC.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb. Makro výraz $.text lze použít jak při konfiguraci ve vývojovém prostředí, tak ve spuštěné aplikaci zápisem do této vlastnosti. Tím je umožněna lokalizace textů alarm položek. V této vlastnosti i na disku v alarm historii je uložen vlastní makro výraz (nikoliv výsledek vyhodnoceného makro výrazu). Pak se lze i později v aplikaci při prohlížení stavů/historie alarmů/eventů přepínat do různých jazyků a text alarm položky bude zobrazen vždy v příslušném jazyce.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
var sDesc = oAlItem.Description;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice