Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Extension - metoda objektu PmAlarmItem

Popis:
Metoda zpřístupňuje datové rozšíření (ExtAlarmAnalog, ExtAlarmBinary nebo ExtEvent), z kterého alarm vznikl.
Syntaxe:
Object Extension()
Volání:
oAlarmItem.Extension()
Vrácená hodnota:
Vrací objekt typu Datové rozšíření. V případě chyby vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript (alarm nevznikl z datového rozšíření). Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nMin1;
var oItem = pMe.Pm("/alarm").Item("item1");
var oExt = oItem.Extension();
if (oExt && oExt.ClassName == "ExtAlarmAnalog")
nMin1 = oExt.Min1;

Historie:
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice