Promotic

Extension - metoda objektu PmAlarmItem

Popis:
Metoda vrací datové rozšíření (ExtAlarmAnalog nebo ExtAlarmBinary), ze kterého alarm vznikl.
Syntaxe:
Object Extension()
Vrácená hodnota:
Vrací objekt typu Datové rozšíření.
Pokud vznikne chyba, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid). To znamená, že alarm asi nevznikl v datovém rozšíření..
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nMin1;
var oAlItem = pMe.Pm("/Alarm").Item("analog1");
var oExt = oAlItem.Extension();
if (oExt)
{
nMin1 = oExt.Min1;
}

Historie:
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.