Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Extension - metoda objektu PmAlarmItem

Popis:
Metoda vrací datové rozšíření (ExtAlarmAnalog nebo ExtAlarmBinary), z kterého alarm vznikl.
Syntaxe:
Object Extension()
Vrácená hodnota:
Vrací objekt typu Datové rozšíření.

Pokud vznikne chyba, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid). To znamená, že alarm asi nevznikl z datového rozšíření..

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nMin1;
var oAlItem = pMe.Pm("/Alarm").Item("analog1");
var oExt = oAlItem.Extension();
if (oExt)
nMin1 = oExt.Min1;

Historie:
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice