Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Id - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Identifikátor alarm položky ve skupině.
Syntaxe:
String Id
Volání:
oAlItem.Id
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Identifikátor" tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice