Update cookies preferences
Promotic

Id - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Identifikátor alarm položky ve skupině.
Syntaxe:
String Id
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Identifikátor" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
var sId = oAlItem.Id;
© MICROSYS, spol. s r.o.