Promotic

TimeOff - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Čas deaktivace.
Syntaxe:
Date TimeOff
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
- PmAlarmItem.TimeOn (vlastnost)
- PmAlarmItem.TimeAck (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
var timeOff = oAlItem.TimeOff;
© MICROSYS, spol. s r.o.