Promotic

Comment - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Komentář alarm položky.
Syntaxe:
String Comment
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Komentář alarm položky je obvykle spojen s vlastním vznikem alarmu a obvykle se zadává jako nepovinný parametru sComment v metodě Activate. Pokud alarm položka je aktivní, pak lze změnit hodnotu kdykoliv zápisem do této vlastnosti. Změněná hodnota bude automaticky zapsána na disk do historie při zániku nebo po kvitaci alarmu a také při ukončení aplikace.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
var sComment = oAlItem.Comment;
© MICROSYS, spol. s r. o.