Promotic

Comment - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Komentář alarm položky.
Syntaxe:
String Comment
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Komentář alarm položky je obvykle spojen s vlastním vznikem alarmu a obvykle se zadává jako nepovinný parametru sComment v metodě Activate. Pokud alarm položka je aktivní, pak lze hodnotu kdykoliv změnit zápisem do této vlastnosti. Změněná hodnota bude automaticky zapsána na disk do historie při zániku nebo kvitaci alarmu a také při ukončení aplikace.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
var sComment = oAlItem.Comment;
© MICROSYS, spol. s r. o.