Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Comment - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Komentář alarm položky.
Syntaxe:
String Comment
Volání:
oAlItem.Comment
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Komentář alarm položky je často spojen s vlastním vznikem alarmu a obvykle se zadává ve formě nepovinného parametru sComment v metodě Activate. Pokud alarm položka je aktivní, pak lze hodnotu kdykoliv změnit zápisem do této vlastnosti. Změněná hodnota bude automaticky zapsána na disk do historie při zániku nebo kvitaci alarmu a také při ukončení aplikace PROMOTIC.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice