Promotic

Objekt PmAlarmItem (Alarm položka)

Popis:
Alarm položka
Vlastnosti a metody:
AckerIdIdentifikátor kvitujícího uživatele
Acknowledge()Kvitace alarm položky
AcknowledgedUrčuje, zda alarm je kvitovaný nebo nekvitovaný
Activate()Aktivace alarm položky
ActiveUrčuje, zda alarm je aktivní nebo neaktivní
AreaOznačení oblasti alarm položky
CommentKomentář alarm položky
DescriptionPopis alarm položky
EnabledPovolení/zákaz alarm položky
Extension()Vrací datové rozšíření ze kterého alarm vznikl
IdIdentifikátor alarm položky ve skupině
Inactivate()Deaktivace alarm položky
OwnerGroupVrací referenci na objekt PmaAlarmGroup vlastnící alarm položku
PriorityPriorita alarm položky
QuitSound()Ukončení právě aktivního zvukového signálu alarm položky
SetState()Změna stavu alarm položky
SoundModeZpůsob zvukové indikace stavu alarm položek
SourceOznačení zdroje alarm položky
TimeAckČas kvitace
TimeOffČas deaktivace
TimeOnČas aktivace
UserNoteUživatelská poznámka alarm položky
Konfigurační okna:
Alarm položkaKonfigurátory alarm položky

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.