Promotic

Objekt PmAlarmItem (Alarm položka)

Popis:
Alarm položka
Vlastnosti a metody:
AckerIdIdentifikátor kvitujícího uživatele
AcknowledgeKvitace alarm položky
AcknowledgedUrčuje, zda alarm je kvitovaný nebo nekvitovaný
ActivateAktivace alarm položky
ActiveUrčuje, zda alarm je aktivní nebo neaktivní
AreaOznačení oblasti alarm položky
CommentKomentář alarm položky
DescriptionPopis alarm položky
EnabledPovolení/zákaz alarm položky
ExtensionVrací datové rozšíření ze kterého alarm vznikl
IdIdentifikátor alarm položky ve skupině
InactivateDeaktivace alarm položky
OwnerGroupVrací referenci na objekt PmaAlarmGroup vlastnící alarm položku
PriorityPriorita alarm položky
QuitSoundUkončení právě aktivního zvukového signálu alarm položky
SetStateZměna stavu alarm položky
SoundModeZpůsob zvukové indikace stavu alarm položek
SourceOznačení zdroje alarm položky
TimeAckČas kvitace
TimeOffČas deaktivace
TimeOnČas aktivace
UserNoteUživatelská poznámka alarm položky
Konfigurační okna:
Alarm položkaKonfigurátory alarm položky

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.