Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmAlarmItem (Alarm položka)

Popis:
Alarm položka
Vlastnosti a metody:
AckerId Identifikace kvitujícího uživatele
Acknowledge Kvitace alarm položky
Acknowledged Určuje, zda alarm je kvitovaný nebo nekvitovaný
Activate Aktivace alarm položky
Active Určuje, zda alarm je aktivní nebo neaktivní
Area Označení oblasti alarm položky
Comment Komentář alarm položky
Description Popis alarm položky
Enabled Povolení/zákaz alarm položky
Extension Vrací datové rozšíření alarmní položky
Id Identifikátor alarm položky ve skupině
Inactivate Deaktivace alarm položky.
OwnerGroup Vrací referenci na objekt PmaAlarmGroup vlastnící alarm položku
Priority Priorita alarm položky
QuitSound Ukončení právě aktivního zvukového signálu alarm položky
SetState Změna stavu alarm položky
SoundMode Způsob zvukové indikace stavu alarm položek.
Source Označení zdroje alarm položky
TimeAck Čas kvitace
TimeOff Čas deaktivace
TimeOn Čas aktivace
UserNote Uživatelská poznámka alarm položky
Konfigurační okna:
Alarm položka Konfigurátory alarm položky

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice