Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Area - vlastnost objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Oblast, do které alarmní skupina patří.
Syntaxe:
String Area
Volání:
oAl.Area
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Oblast (area)" tohoto objektu.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice