Promotic

Area - vlastnost objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Oblast, do které skupina alarmů patří.
Syntaxe:
String Area
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Oblast (area)" tohoto objektu.
Viz také:
- PmAlarmItem.Area (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var sArea = oAl.Area;
© MICROSYS, spol. s r.o.