Promotic

Oprávnění - karta objektu PmaAlarmGroup

Popis:
V této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Seznam oprávnění objektu:
WebReadPovolení/zákaz čtení z Webu. Je to určení uživatelů, kteří mohou číst data (v podobě XML nebo HTML) tohoto objektu.
Má smysl pouze pokud je vyplněna karta "Web server".
Má smysl pouze pro síťové uživatele.
AcknowledgePovolení/zákaz kvitace alarmů. Je to určení uživatelů, kteří mohou kvitovat alarmy v tomto objektu.
V případě kvitace z lokálního prohlížeče alarmů se testuje právě přihlášený lokální uživatel.
V případě kvitace z Web prohlížeče alarmů (vzdálená aplikace PROMOTIC nebo Chrome, Firefox, Edge) se testuje síťový uživatel.
Pokud objekt PmaAlarmGroup je nastaven na Vzdálené připojení přes Web, pak kvitace z jeho lokálního prohlížeče bude podrobena dvěma testům - lokálnímu testu (jako test lokálního uživatele) a testu na serveru (jako test síťového uživatele).
© MICROSYS, spol. s r.o.