Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Oprávnění - záložka objektu PmaObject

Popis:
Tato záložka je společná více Pma objektům (PmaRoot, PmaWorkspace, PmaWeb, PmaWebDir, PmaWebInfo, PmaWebFolder, PmaWebLang, PmaTrendGroup, PmaData, PmaDataTable, PmaAlarmGroup, PmaReport) a proto je společný popis konfigurace uveden v Popis záložky Oprávnění objektu PmaObject. Ale Seznam oprávnění je uveden pro příslušný objekt samostatně v jeho popisu této záložky
Tlačítka:
Editace oprávněníViz Popis záložky Oprávnění
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice