Promotic

Editace oprávnění - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení skupin uživatelů vybraného oprávnění.
Otevře se z karty "Oprávnění".
Konfigurátory:
Vybrané skupiny uživatelůSeznam identifikátorů skupin uživatelů (oddělené čárkou).
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Systémové skupiny uživatelů
$ANYjakýkoliv lokální nebo síťový uživatel (přihlášený, nepřihlášený)
$ANY_LOCALjakýkoliv lokální uživatel (přihlášený, nepřihlášený)
$ANY_NETjakýkoliv síťový uživatel (přihlášený, nepřihlášený)
$ADMINuživatel s administrátorskými právy
$OPERuživatel s právy normální obsluhy
Skupiny uživatelů projektanta
Seznam skupin uživatelů vytvořených projektantem.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.02: V konfigurátoru "Vybrané skupiny uživatelů" lze pro zadání hodnoty použít makro výraz.
© MICROSYS, spol. s r.o.