Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaRoot

Popis:
Objekt je kořenem stromu objektů, má název "PmaRoot" a je vždy právě jeden v každé aplikaci. Tento objekt představuje celou aplikaci.
 
Tento objekt nelze smazat ani přesunovat ve stromu Pma objektů. Objekt ve svých kartách definuje základní parametry aplikace. V tomto objektu lze vytvořit objekty stejné jako v objektu PmaFolder.
 
Podobnou funkci plní objekt PmgRoot ve stromu Pmg objektů v editoru grafiky.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
AddEventTimer Jednorázové nebo opakované vyvolání funkce po uplynutí zadané doby
RemoveEventTimer Zrušení jednorázového nebo opakovaného vyvolání funkce po uplynutí zadané doby
Události:
onAppError Vyvolá se při vzniku globální chyby v aplikaci
onAppSignal Vyvolá se po spuštění programu PmSignal.exe
onAppStartBegin Vyvolá se ihned po spuštění aplikace
onAppStartEnd Vyvolá se po ukončení spouštění aplikace
onAppStopBegin Vyvolá se po pokynu k zastavení aplikace
onAppStopEnd Vyvolá se po ukončení aplikace
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo puštění libovolné klávesy
onSystemMenuFill Vyvolá se při zobrazení systémového menu
onSystemMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky ze systémového menu aplikace
onTimeChange Vyvolá se při změně systémového času počítače
onUserLogoff Vyvolá se po potvrzení odhlášení uživatele z běžící aplikace
onUserLogonBegin Vyvolá se po potvrzení přihlášení uživatele do běžící aplikace
onUserLogonEnd Vyvolá se po úspěšném přihlášení uživatele do běžící aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Metody Definice metody projektanta objektu
Proměnné Definice globálních proměnných a konstant (zastaralé)
Aplikace Základní nastavení aplikace
Vzhled Definice vzhledu běžící aplikace
Logické skupiny Definice logických skupin
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Uživatelé Definice uživatelů a skupin uživatelů
Trendy Globální konfigurace trendů
DDE Globální konfigurace DDE (NetDDE) komunikace
Sokety Globální konfigurace komunikace pomocí soketů (zastaralé)

Historie:
Pm8.00.09: Zobecněny konfigurátory PmaRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime a PmaRoot > Aplikace > Všechny užité jazyky - do těchto konfigurátorů lze zadat nyní nejen všechny jazyky které podporuje systém PROMOTIC (viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC) ale i mnoho jiných jazyků, pro které sice PROMOTIC zatím překlad nemá ale uživatel může vytvořit vlastní překlady svých uživatelských textů (viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC).
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmRoot -> PmaRoot
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice