Promotic

Objekt PmaRoot

Popis:
Objekt je kořenem stromu objektů, má název "PmaRoot" a je vždy právě jeden v každé aplikaci. Tento objekt představuje celou aplikaci.

Tento objekt nelze smazat ani přesunovat ve stromu Pma objektů. Objekt ve svých kartách definuje základní parametry aplikace. V tomto objektu lze vytvořit objekty stejné jako v objektu PmaFolder.

Podobnou funkci plní objekt PmgRoot ve stromu Pmg objektů v editoru grafiky.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AddEventTimer()Jednorázové nebo opakované vyvolání událostní funkce po uplynutí zadané doby
RemoveEventTimer()Zrušení jednorázového nebo opakovaného vyvolání funkce po uplynutí zadané doby
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onAppErrorVyvolá se při vzniku globální chyby v aplikaci
onAppSignalVyvolá se po spuštění programu PmSignal.exe
onAppStartBeginVyvolá se ihned po spuštění aplikace
onAppStartEndVyvolá se po ukončení spouštění aplikace
onAppStopBeginVyvolá se po pokynu k zastavení aplikace
onAppStopEndVyvolá se po ukončení aplikace
onKeyPressVyvolá se po stisknutí nebo puštění libovolné klávesy
onSystemMenuFillVyvolá se při zobrazení systémového menu
onSystemMenuSelectVyvolá se při vybrání položky ze systémového menu aplikace
onTimeChangeVyvolá se při změně systémového času počítače
onUserLogoffVyvolá se po potvrzení odhlášení uživatele z běžící aplikace
onUserLogonBeginVyvolá se po potvrzení přihlášení uživatele do běžící aplikace
onUserLogonEndVyvolá se po úspěšném přihlášení uživatele do běžící aplikace
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
MetodyDefinice metody projektanta objektu
AplikaceZákladní nastavení aplikace
VzhledDefinice vzhledu běžící aplikace
OprávněníOprávnění pro objekt
UživateléDefinice uživatelů a skupin uživatelů
OstatníNastavení ostatních vlastností a komponent aplikace.

Historie:
Pm8.00.09: Zobecněny konfigurátory PmaRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime a PmaRoot > Aplikace > Všechny užité jazyky - do těchto konfigurátorů lze zadat nyní nejen všechny jazyky které podporuje systém PROMOTIC (viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC) ale i mnoho jiných jazyků, pro které sice systém PROMOTIC zatím překlad nemá ale uživatel může vytvořit vlastní překlady svých uživatelských textů (viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC).
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmRoot -> PmaRoot
© MICROSYS, spol. s r.o.