Promotic

Objekt PmaRoot

Popis:
Objekt je kořenem stromu objektů, má název "PmaRoot" a je vždy právě jeden v každé aplikaci. Tento objekt představuje celou aplikaci.

Tento objekt nelze smazat ani přesunovat ve stromu Pma objektů. Objekt ve svých kartách definuje základní parametry aplikace. V tomto objektu lze vytvořit objekty stejné jako v objektu PmaFolder.

Podobnou funkci plní objekt PmgRoot ve stromu Pmg objektů v editoru grafiky.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AddEventTimer Jednorázové nebo opakované vyvolání funkce po uplynutí zadané doby
RemoveEventTimer Zrušení jednorázového nebo opakovaného vyvolání funkce po uplynutí zadané doby
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onAppError Vyvolá se při vzniku globální chyby v aplikaci
onAppSignal Vyvolá se po spuštění programu PmSignal.exe
onAppStartBegin Vyvolá se ihned po spuštění aplikace
onAppStartEnd Vyvolá se po ukončení spouštění aplikace
onAppStopBegin Vyvolá se po pokynu k zastavení aplikace
onAppStopEnd Vyvolá se po ukončení aplikace
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo puštění libovolné klávesy
onSystemMenuFill Vyvolá se při zobrazení systémového menu
onSystemMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky ze systémového menu aplikace
onTimeChange Vyvolá se při změně systémového času počítače
onUserLogoff Vyvolá se po potvrzení odhlášení uživatele z běžící aplikace
onUserLogonBegin Vyvolá se po potvrzení přihlášení uživatele do běžící aplikace
onUserLogonEnd Vyvolá se po úspěšném přihlášení uživatele do běžící aplikace
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Metody Definice metody projektanta objektu
Aplikace Základní nastavení aplikace
Vzhled Definice vzhledu běžící aplikace
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Uživatelé Definice uživatelů a skupin uživatelů
Ostatní Nastavení ostatních vlastností a komponent aplikace.

Historie:
Pm8.00.09: Zobecněny konfigurátory PmaRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime a PmaRoot > Aplikace > Všechny užité jazyky - do těchto konfigurátorů lze zadat nyní nejen všechny jazyky které podporuje systém PROMOTIC (viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC) ale i mnoho jiných jazyků, pro které sice systém PROMOTIC zatím překlad nemá ale uživatel může vytvořit vlastní překlady svých uživatelských textů (viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC).
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmRoot -> PmaRoot
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice