Promotic

onAppSignal - událost objektu PmaRoot

Popis:
Událost je vyvolána po spuštění programu PmSignal.exe.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaRoot objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Param - (String) [pro čtení] Parametr předávaný programem PmSignal.exe
Poznámka:

Program PmSignal.exe

Některé programy mohou při určité své události spustit jiný program.
Jedná se například o programy pro UPS (záložní zdroj napětí), které při varování, když dochází energie v záložním zdroji, mohou spustit jiný program.
Jaký program však spustit, aby se o tom dozvěděla aplikace PROMOTIC, která právě na počítači běží?
Tento problém řeší právě program PmSignal.exe.

Program PmSignal.exe je určen k zachycení (indikaci) události od jiné aplikace. Například:
- Zprávy z UPS stanice (záložního zdroje napětí). U těchto stanic lze nakonfigurovat, co se má stát pokud zdroji dochází energie. Obvykle je to určení programu, který se má spustit.
- Detekce ukončení dávkového *.bat souboru. Stačí na konci této dávky zavolat program PmSignal.exe.


Program PmSignal.exe můžete spouštět také s jedním textovým parametrem. Například "C:\Promotic\Tools\PmSignal\PmSignal.exe xy".
Tento parametr (v tom případě xy) se pak předá do události onAppSignal jako parametr pEvent.Param.

Po spuštění tohoto programu je vyvolána událost onAppSignal v aplikaci PROMOTIC. V této události pak můžete naprogramovat potřebné akce.

Program PmSignal.exe musí být spuštěn na stejném počítači, kde je spuštěna i daná aplikace PROMOTIC.
V případě použití programu PmSignal.exe může na počítači běžet jen jedna aplikace PROMOTIC.
Program PmSignal.exe je umístěn ve složce \Promotic\Tools\PmSignal.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

switch (pEvent.Param)
{
case "ups":
Pm.AppStop(1);
break;
case "battery":
pMe.Pm("/Alarm").ActivateNew("battery" + Pm.Time, "alarm0", "Battery", "Warning - Battery low", "UPS - Battery");
break;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.