Promotic

onAppSignal - zdarzenie obiektu PmaRoot

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po uruchomieniu oprogramowania PmSignal.exe.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaRoot obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Param - (String) [do odczytu] Parametr przekazywany przez oprogramowanie PmSignal.exe
Notatka:

Oprogramowanie PmSignal.exe

Niektóre oprogramowania mogą przy pewnej swej czynności uruchomić inne oprogramowanie.
Chodzi na przykład o programy do UPS (zapasowych źródeł zasilania), które przy ostrzeganiu, że dochodzi do wyczerpania energii w źródle zapasowym, mogą uruchomić inne oprogramowanie.
Jednak jakie oprogramowanie można uruchomić, żeby dowiedziała się o tym aplikacja PROMOTIC, która jest uruchomiona na komputerze?
Właśnie ten problem rozwiązuje oprogramowanie PmSignal.exe.

Oprogramowanie PmSignal.exe jest przeznaczone do wychwytywania (wskazania) zdarzenia z innej aplikacji. Na przykład:
- Wiadomości stacji UPS (rezerwowego źródła zasilania). W przypadku tych stacji można skonfigurować, co ma się stać, jeżeli zasilanie jest niskie. Zazwyczaj chodzi o określenie programu, który ma zostać uruchomiony.
- Wykrycie zakończenia wykonywania pliku wsadowego *.bat. Wystarczy na końcu tego programu uruchomić oprogramowanie PmSignal.exe.


Oprogramowanie PmSignal.exe można uruchamiać także z jednym parametrem tekstowym. Na przykład "C:\Promotic\Tools\PmSignal\PmSignal.exe xy".
Parametr ten (w tym przypadku xy) potem zostanie przekazany zdarzeniu onAppSignal jako parametr pEvent.Param.

Po uruchomieniu tego programu zostanie wywołane zdarzenie onAppSignal w aplikacji PROMOTIC. W tym zdarzeniu można z kolei naprogramować konieczne czynności.

Oprogramowanie PmSignal.exe musi być uruchamiany na tym samym komputerze, na którym jest uruchamiana aplikacja PROMOTIC.
W przypadku wykorzystania programu użytkowego PmSignal.exe może być na komputerze uruchomiona tylko jedna aplikacja PROMOTIC.
Oprogramowanie PmSignal.exe jest ulokowany w folderze \Promotic\Tools\PmSignal.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

switch (pEvent.Param)
{
case "ups":
Pm.AppStop(1);
break;
case "battery":
pMe.Pm("/Alarm").ActivateNew("battery" + Pm.Time, "alarm0", "Battery", "Warning - Battery low", "UPS - Battery");
break;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.