Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onAppSignal - zdarzenie objektu PmaRoot

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po uruchomieniu komponentu (oprogramowania) PmSignal.exe.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaRoot obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Param - (String) Parametr przekazywany przez oprogramowanie PmSignal.exe
Notatka:
Oprogramowanie PmSignal.exe musi być uruchamiany na tym samym komputerze, na którym jest uruchamiana aplikacja PROMOTIC.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice