Promotic

onUserLogonEnd - zdarzenie obiektu PmaRoot

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po pomyślnym zalogowaniu użytkownika do uruchomionej aplikacji.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaRoot obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.User - (Object) [do odczytu] Obiekt PmUser, który przedstawia zalogowanego użytkownika.
pEvent.UserId - (String) [do odczytu] (przestarzałe) Identyfikator zalogowanego użytkownika. Taka sama wartość jako pEvent.User.Id.
pEvent.Name - (String) [do odczytu] (przestarzałe) Nazwa zalogowanego użytkownika. Taka sama wartość jako pEvent.User.Name.
pEvent.Level - (Integer) [do odczytu] (przestarzałe) Poziom zalogowanego użytkownika.
Notatka:
Zdarzenie zostanie wywołane dla każdego użytkownika (lokalnego i sieciowego). Szczegółowe informacje dotyczące użytkownika (obiekt PmUser) są dostępne w parametrze pEvent.User.
Przykład:
Jeżeli kod ma być wykonywany tylko dla użytkowników lokalnych i uwierzytelnionych użytkowników sieciowych, wtedy można sprawdzać wartości w parametrze pEvent.User.
Identyfikatorem nezalogowanego użytkownika jest pusty łańcuch, patrz właściwość PmUser.Id.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pEvent.User.Type != 2 || pEvent.User.Id != "")
{
// ... Kod wykonywany tylko dla użytkownika lokalnego i uwierzytelnionego użytkownika sieciowego
}
© MICROSYS, spol. s r.o.